سامانه تحت وب

سامانه تحت وب شرکت مهندسی آبار توزین جهت ارسال فرمانها و دریافت اطلاعات کنتورهای حجمی هوشمند آب تولیدی این شرکت که در اکثر مناطق کشور نصب گردیده اند طراحی شده است . این سامانه از بخش های گزارشات ، تنظیمات و فرمانها تشکیل گردیده است . از ویژگیهای این نرم افزار ارائه نمودارهای مصرف میباشد که بصورت روزانه ، ماهانه و سالانه قابل دریافت است، یکی از گزارشات این سامانه گزارش ساعت ۲۴ میباشد که هر شب بصورت خودکار از کنتور هوشمند که شامل میزان مصرف کل بر حسب متر مکعب ، میزان مصرف روزانه بر حسب متر مکعب و میزان شارژ آب قابل برداشت بر حسب مترمکعب به سامانه ارسال میگردد، در حال حاضر این سامانه بر روی سرور شرکت مدیریت منابع آب ایران و سرور اکثر شرکتهای آب منطقه ای نصب میباشد و اطلاعات بصورت آنلاین قابل دریافت میباشند. 

 

جهت ورود به به سامانه بر روی تصویر کلیک نمائید