اجباری شدن نصب قطع کن برای کنتورهای هوشمند حجمی آب

اجباری شدن نصب قطع کن برای کنتورهای هوشمند حجمی آب

  • تاریخ ارسال: 1400/09/18
  • تعداد نمایش: 2429
  • گروه:

یکی از بهترین روشها جهت کنترل برداشت و حفظ آبخوانها ، نصب سیستم قطع کن جهت قطع میزان برداشت آب در زمان پایان سهمیه دوره هر فصل میباشد که این موضوع کمک شایانی در جهت بهبود دادن شیوه های مصرف مشترکین چاههای کشاورزی و صنعتی می نماید ، شرکت مهندسی آبارتوزین تنها شرکت تولید کننده کنتورهای حجمی آب میباشد که از ابتدای شروع تجهیز چاههای کشاورزی و صنعتی به کنتورهای هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند بوده است.